Projekty pod kontrolou

AC ProMIS je ucelené řešení informačního systému pro zakázkově a projektově orientované společnosti.

Umožňuje vnést pořádek a přehled do desítek souběžně realizovaných zakázek řešících individuální požadavky zákazníků.

Více o AC ProMIS

 
REFERENCE
UniControls a.s.
"AutoCont nám implementací systému AC ProMIS dodal silný nástroj kontroly projektů. Díky tomu víme přesně, jak se průběžně vyvíjí náklady a můžeme optimálně řídit související finanční toky." Ing. Ladislav Hovorka technický a výrobní ředitel, člen představenstva
Další reference
 

Popis řešení

AC ProMIS je ucelené řešení informačního systému pro zakázkové projektově orientované společnosti.

Umožňuje vnést pořádek a přehled do desítek souběžně realizovaných zakázek řešících individuální požadavky zákazníků. Může jít o dodávky odborných služeb, vývoj nových řešení a produktů, individuální výrobu, montáže či kombinaci těchto činností, která je typická např. pro komplexní dodávky technologických celků.

Složitost a rozdílnost zakázek či projektů klade velký důraz na jejich kvalitní plánování, řízení, sledování průběhu a vyhodnocování. Na trhu existuje mnoho specializovaných sw nástrojů pro řízení projektů, pro řízení podnikové ekonomiky či pro správu dokumentů. Obvykle jde o samostatná, nepropojená řešení a tím vzniká problém v propojení a návaznosti informací. AC ProMIS tento problém řeší a nabízí to nejlepší ze specializovaných řešení v jednom komplexním systému.

Leták ke stažení

Procesní schéma
Procesní schéma fungování systému AC ProMIS
 

Podpora celého životního cyklu zakázky

Řešení AC ProMIS pokrývá celý životní cyklus zakázky počínaje obchodní fází, přes přípravu a vlastní realizaci projektu až po dokončení a následnou servisní podporu. Celý průběh zakázky je v AC ProMIS provázaný a řízený pomocí workflow. Vybraná varianta nabídkové kalkulace plynule přechází do plánu a harmonogramu projektu, ze kterého jsou včas generovány požadavky na nákup materiálu a subdodávky služeb.

Během realizace je průběžně evidována spotřeba a rozpracovanost. Při dokončení projektu AC ProMIS pomáhá zabezpečit fakturaci vč. případných víceprací.

Propojení ekonomiky a řízení projektů

Souběžná realizace více projektu klade zásadní důraz na řízení firemního cash flow a vyžaduje přehled o stavu rozpracovanosti. Ekonomika je v řešení AC ProMIS přímo svázána s plánováním a řízením realizace projektu. Už v obchodní fázi lze připravované zakázky promítnout do prognóz cash flow a následně zpřesňovat a upravovat jejich harmonogram a rozsah s přímým dopadem do finančního rozpočtu a výhledu cash flow. U větších projektů je možné i nastavení fakturačních milníku a zádržného. Pro vyhodnocení jsou k dispozici připravené sestavy i pokročilé analytické nástroje Business Inteligence.

Provázanost informací

V průběhu životního cyklu zakázky vzniká řada dokumentů a záznamů, a to interně i od zákazníků a subdodavatelů. V řešení AC ProMIS jsou všechny informace a dokumenty k zakázkám vždy k dispozici a jsou propojené s konkrétním projektem či zákazníkem. Dokumenty jsou uloženy v integrovaném systému řízení dokumentů, který umožnuje jejich sdílení, vyhledávání, verzování a řízení přístupových oprávnění. Kompletace a předání projektové dokumentace je díky tomu výrazně jednodušší.

Příjemné a známé prostředí

Prostředí řešení AC ProMIS je podobné aplikacím Microsoft Office a je proto pro uživatele známé. Navíc je s Microsoft Office provázané. Odpadá tak obvyklá překážka přijetí nového systému uživateli, snižují se náklady na školení uživatelů, zkracuje se doba uvedení systému do provozu.

Rozšiřování podle potřeb zákazníka

Základem řešení AC ProMIS je robustní podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV. AC ProMIS umožní každému uživateli zvolit si optimální počáteční konfiguraci a její následné rozšiřování. Jednotlivé agendy jsou přitom maximálně provázané. Při důrazu na komfortní časové a kapacitní plánování projektu lze v AC ProMIS volitelně využít integraci s Microsoft Project nebo Microsoft Office Project Server. Pro řízení dokumentu AC ProMIS nativně využívá technologii Microsoft SharePoint.

AC ProMIS je vytvořen pro:
 • Investory a realizátory projektových zakázek
 • Dodavatele odborných služeb
 • Individuální výrobu, montáž či kombinací těchto činností
 • Dodavatele komplexních technologických celků
 • Podporu vývoje nových produktů a řešení
 • Lokální i mezinárodní společnosti
 

Přínosy a výhody

Přínosy
 • Kompletní přehled o zakázkách a projektech
 • Zvýšení efektivity řízení a sledování zakázek
 • Úplná kontrola nákladu a finančních toků
 • Redukce neproduktivních časů
 • Snadná a intuitivní tvorba rozpočtu
 • Možnost modelace ceny projektu na základě krycích příspěvků
 • Nadstandardně variabilní nástroje pro fakturaci
 • Funkce pro optimalizaci toku zásob (Just in Time)
 • Detailní správa a řízení subdodávek
 • Automatizované generování finančních plánů a prognóz cash flow
 • Řízené předávání odpovědností pomocí workflow
 • Rychlá návratnost investice
Výhody
 • Provázanost celého zakázkového procesu
 • Snížení nákladů na správu a řízení projektu
 • Centrální zpracování dat v integrovaném systému
 • Automatizace výpočtu a účtování nedokončené výroby
 • Vícejazyčné prostředí a práce s více měnami
 • Schopnost přizpůsobení se individuálním potřebám
 • Známé uživatelské prostředí ve stylu MS Office
 • Integrované CRM s vazbou do MS Outlook
 • Rozsáhlý reporting a analýzy
 • Prověřeno zákazníky
 • Využití technologií Microsoft Dynamics NAV, Office a SharePoint
 • Integrace s Microsoft Project Server a Professional
 • Možnost pořízení nebo pronájmu
 

Reference

UniControls a.s.
UniControls a.s.
Řešení AC ProMIS umožňuje v projektově orientované společnosti UniControls efektivně řídit projekty v oblasti řídicích systémů pro výrobní a dopravní průmysl.
SIEZA a.s.
SIEZA a.s.
AC ProMIS pomáhá společnosti SIEZA a.s. efektivně plánovat a řídit projekty dodávek bezpečnostních, řídících a informačních technologií.
Hutní montáže Ostrava
Hutní montáže Ostrava
Společnost Hutní montáže Ostrava nyní lépe kontroluje projekty montáží velkých průmyslových konstrukcí z kovu.
 

O nás

AutoCont je českou soukromou společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií úspěšně působí přes 20 let. Hlavními činnostmi v oblasti podnikových aplikací a služeb jsou implementace, podpora a rozvoj podnikových informačních systémů.

Portfolio našich řešení je široké a zahrnuje komplexní ekonomické podnikové systémy ERP, systémy pro řízení vztahů CRM, řešení pro podporu řízení projektů a portfolií, personální systémy, aplikace pro kolektivní spolupráci, organizaci práce, komunikaci a manažerské informační systémy.

Hlavní cíl našich zákazníků je vždy stejný – dosáhnout automatizací procesů vyšší efektivity, úspory nákladů a vyšších výnosů. Naším úkolem je navrhnout optimální řešení v podobě informačního systému a metodiky práce a uvést je v život.

Odbornost našeho implementačního týmu pro oblast podnikových aplikací a služeb dokládají kromě úspěšných realizací také složené certifikační zkoušky pro aktuální verze dodávaných podnikových řešení Microsoft. Specialisté mají aktuálně složeno více než 150 odborných zkoušek na podporované verze podnikových aplikací Microsoft Dynamics AX, NAV, CRM, Microsoft SharePoint a Microsoft Project. Vedle těchto produktových certifikací disponujeme i certifikacemi na metodologii implementace řešení Dynamics SureStep, metodologii ITIL či potřebné technologie, např. Microsoft SQL Server.

Více informací o nabídce společnosti AutoCont v oblasti podnikových aplikací a služeb naleznete ZDE.

AutoCont CZ 2011 President's Club for Microsoft Dynamics Microsoft Partner Microsoft Dynamics Reseller
 

Kontakt

AutoCont CZ a.s.
divize Podnikové aplikace a služby
Praha
Líbalova 1/2348, 140 00 Praha 4
tel.: +420 251 022 758 mapa
Brno
Sochorova 23, 616 00 Brno
tel.: +420 596 254 015 mapa
Teplice
U Nádraží 3, 415 01 Teplice
tel.: +420 910 974 075 mapa
Kontaktní formulář
Jméno:
Telefon:
Firma:
E-mail:
Vzkaz: